Sanat Tarihi
  6 gün önce

  Gravür ve Fotoğraflarla Yerebatan Sarnıcı

  Yerebatan Sarnıcı, İmparator I. İustinianos (527-565) döneminde bölgenin su ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılmıştır.  Bu eski Bizans su haznesi, Bazilika Sarnıcı…
  Dünya Tarihi
  3 hafta önce

  Antik Mısır Geleneklerini Yıkan Firavun

  AKHENATENMısır’ın Yeni Krallık Dönemi’nde hüküm süren ve 18. Hanedan’a mensup olan Firavun Akhenaten (MÖ 1353-1336) tarihin en ilginç figürlerinden biriydi.…
  Arkeoloji
  8 Temmuz 2022

  Anadoluda Eski Bir Tapınak: Göbeklitepe

  İnsanlık tarihinin en kadim yerleşim yerleri, bereketli hilal olarak gösterilen yukarı Mezopotamya kısmıdır. Bu bölge, ülkemizin güneydoğu bölgesinde bulunan Urfa…
  Sanat Tarihi
  28 Haziran 2022

  Geçmişten Günümüze Beyazıt Yangın Kulesi

  Bâyezid Kulesi, Ser-askerlik Kulesi, Kasr-ı Harik (Yangın Köşkü) gibi adlarla anılmış olan bu kule, tarihi içinde en fazla yangın geçiren…
  Dünya Tarihi
  9 Mayıs 2022

  Antik Roma’da Paternalizm

  Eskiçağın hemen hemen bütün toplumlarında görülen paternalist ya da ataerkil toplum yapısının tabi bir sonucu olarak ortaya çıkan baba hâkimiyeti…
  Türk Tarihi
  5 Mayıs 2022

  Hıdırellez Bayramı

  Hıdırellez Ritüeli Hıdırellez veya Hıdrellez adı taşıyan mevsim bayramı, Balkanlar’dan başlayıp Türkistan coğrafyasına kadar uzanan bir bayramdır. Hıdırellez bayramında muhtaçların…
  Türk Tarihi
  19 Nisan 2022

  Yaradılış Mitolojileri Bağlamında Türk Mitolojisi

  Yaradılış ile ilgili birçok hikaye ve kutsal metin “Başlangıçta” ifadesi ile başlar. Coğrafyaların ve tarihin seyrinin farklı olmasına rağmen bu…

  Türk ve Dünya Tarihi

   6 gün önce

   Gravür ve Fotoğraflarla Yerebatan Sarnıcı

   Yerebatan Sarnıcı, İmparator I. İustinianos (527-565) döneminde bölgenin su ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılmıştır.  Bu eski Bizans su haznesi, Bazilika Sarnıcı…
   3 hafta önce

   Antik Mısır Geleneklerini Yıkan Firavun

   AKHENATENMısır’ın Yeni Krallık Dönemi’nde hüküm süren ve 18. Hanedan’a mensup olan Firavun Akhenaten (MÖ 1353-1336) tarihin en ilginç figürlerinden biriydi.…
   8 Temmuz 2022

   Anadoluda Eski Bir Tapınak: Göbeklitepe

   İnsanlık tarihinin en kadim yerleşim yerleri, bereketli hilal olarak gösterilen yukarı Mezopotamya kısmıdır. Bu bölge, ülkemizin güneydoğu bölgesinde bulunan Urfa…
   28 Haziran 2022

   Geçmişten Günümüze Beyazıt Yangın Kulesi

   Bâyezid Kulesi, Ser-askerlik Kulesi, Kasr-ı Harik (Yangın Köşkü) gibi adlarla anılmış olan bu kule, tarihi içinde en fazla yangın geçiren…
   9 Mayıs 2022

   Antik Roma’da Paternalizm

   Eskiçağın hemen hemen bütün toplumlarında görülen paternalist ya da ataerkil toplum yapısının tabi bir sonucu olarak ortaya çıkan baba hâkimiyeti…
   Başa dön tuşu