Dünya Tarihi

9 Kasım: Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Bayrak Günü

Bayrak Günü

“Bir kere yükselen bayrak, bir daha inmez”

Muhammet Emin Resulzade

Giriş

1917 senesinde Rusya`da vuku bulan Bolşevik devriminin akabinde Rusya`’ya bağlı esir devletler de kendi bağımsızlıkları uğrunda mücadeleye başlamıştır. Mücadele edenler sırasında olan Azerbaycan 28 Mayıs 1918 tarihinde kendi bağımsızlığını ilan etmiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti kurulurken ilk bayrağı 21 Haziran tarihinde Gence`de kabul edilmiştir. İlk bayrak kırmızı renkte, üzerinde de beyaz ay ve sekiz guşeli yıldız tasvir edilmiştir.

Azerbaycan iki kez kendi bağımsızlığını kazanmıştır. 1918 senesinde Rus esaretinden kurtulan Azerbaycan, 1920 senesinde yeniden Rus işgalinde olmuştur. 1991 senesinde de ikinci bağımsızlığını kazanmıştır.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi`’nin 17 Ekim 1990 senesinde yürütülen oturumunda üç renkli Azerbaycan Bayrağı Haydar Aliyev tarafından kaldırılmıştır.

Azerbaycan Bayrağı Hakkında

28 Mayıs 1918 senesinde Azerbaycan Halk Cumhuriyeti kurulduktan sonra, 21 Haziran tarihinde bayrak hakkında kanun verildi. Kanuna esasen, kırmızı zemin üzerine beyaz sekizgen yıldız ve hilal resmi olan bayrak Azerbaycan bayrağı olarak onaylandı. Fakat, Osmanlı Devleti`nin XVIII yüzyılın sonundan XIX yüzyılın 50.yıllarına kadar kullandığı bayrakla benzerlik taşıyordu. Mevcut benzerlik Azerbaycan`ın bağımsızlığına tehlike yaratıyordu. Şöyle ki, Mondros Ateşkes Anlaşması ile, Azerbaycan`dan giden Osmanlı kuvvetlerinin yerine, İngiliz General Thomson gelecekti. General daha Enzeli`de bulunurken, “Ben Türk entrikası ile kurulan devleti tanımıyorum” diyerek, Azerbaycan`ın istiklalinı tehlikeye atmıştır. Bu olayın akabinde, Azerbaycan`ın devlet bayrağı değişmiştir.

Azerbaycanìn yeni bayrağı 9 Kasım 1918 senesinde kabul edilmiştir. Kabul edilen yeni bayrak 3 renkten- mavi, kırmızı ve yeşil şeritten ibaret olan bayrağın üzerinde beyaz renkli hilal ve sekizgen yıldız olmuştur. Bayrağın mavi rengi türklüğü, kırmızı rengi modernliği, yeşin rengi ise islamı temsil ediyor. 1920 senesinde Rusya tarafından işgal edildiğinden 3 renkli bayrağı indirilmiştir. 70 sene sonra, 17 Ekim 1990 senesinde Azerbaycan bayrağı Nahcivan Özerk Cumhuriyetinin bayrağı kabul edilerek dalgalandırılmıştır.

Her sene Azerbaycan`da 9 Kasım tarihinde devlet bayrak günü kutlanmaktadır.

Bayraq – Bəxtiyar Vahabzadə

Torpağım üstünə kölgələr salan
Mənim varlığımın cilası-bayraq.
Zəfərdən doğulmuş
Göytürkdən qalan
Qurdbaşlı bayrağın balası bayraq.

Üçrəngli bayrağın kölgəsində mən
Qaraca torpağı vətən görmüşəm.
Zəfər güllərini dövri-qədimdən
Bayraq işığında bitən görmüşəm.
Bayraq mənliyimdir, bayraq kimliyim,
Bayraq-öz yurduma öz hakimliyim.

Harda əcdadımın ayaq izi var,
Bu zəfər bayrağım orda dikəlsin.
Keçdiyi yerlərdə dağlar, yamaclar
Onun hüzuruna salama gəlsin.
Tarixdən qədimdir, zamandan qoca
Mənim bayrağıma sancılan hilal.
Aləmə nur saçdı tarix boyunca
Məbədlər başına tac olan hilal.

Daim ucalasan! Savaş günündə
Əsgər silahıyla səni tən görüm.
Yalnız zəfər çalmış şəhid önündə
Səni alqış üçün əyilən görüm.

Bayraq :: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
Azerbaycan“`’nın kabul ettiği ilk bayrak

Bayraq günü: Şuşaya Azərbaycan bayrağı sancıldı - YouTube
Azerbaycanın bu gün kullandığı bayrak

İlaha Yusifli

Hazar Üniversitesi: Tarih öğretmenliği (lisans) Erciyes Üniversitesi: Yakınçağ tarihi (yüksek lisans) Hacettepe Üniversitesi: (Doktora) İlgi alanım: Kafkas İslam Ordusu İngilizlerin Kafkasya politikası İngilizlerin Kafkas İslam Ordusuna münasebeti İstihbarat Elemanları ve İstihbarat tarihi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu