HükümdarlarTürk Tarihi

Tanrının Kırbacı Avrupa’da: Atilla

Avrupa Hun İmparatoru Atilla kimdir?

Atilla, Muncuk Han’ın oğlu olarak 395 senesinde dünyaya gelmiştir. İsminin kökeni mevzusunda çeşitli görüşler olsa da, en malum görüşe gore Volga Nehri’nin eski ismi olan “Atıl-İtil” kelimelerinden türetilmiştir. İsmi aslen “Attila” olsa da devletimizde yaygın olarak “Atilla” şeklinde kullanılmaktadır.

Tanrının Kırbacı Atilla

Atilla çocukluğundan itibaren oldukça iyi bir öğrenimden geçmiştir. Henüz gençlik dönemlerinin başında çok iyi kılıç, kırbaç, ok ve yay kullanabiliyor, at binmede gösterdiği mahirliği ile tanınıyordu. Büyük bir komutan olacağının izlerini herkese veriyordu.

Babaları Rua’nın 434 senesindevefat etmesiyle Avrupa Hun İmparatorluğu’nun idaresini Atilla’nın kardeşi Bleda ele almış olsa da, üstün özellikleri nedeniyle tüm kararları alan devamlı Atilla olmuştur. Bleda’nın 445 senesindevefatıyla Atilla resmi olarak imparatorluğun tek hükümdarı olmuştur. Avrupa ile yakın ilişkiler kuran Atilla, Roma ve Cermen tarafından yakından tanınan bir şahsiyet olmuştur.

Atilla yaşamış olduğu dönemde cesur, ileri görüşlü, tuttuğunu koparan ve isabetli kararlar alan bir lider olarak nam salmış ve bu özellikleriyle Türk ve dünya tarihinde fazlacaözel bir konuma sahip olmuştur. Nakara isminde bir kızla evlenen Atilla bu evliliğinden bir erkek çocuk sahibi olmuş, fakat kadını doğum sırasında yaşamını kaybetmiştir.

Atilla’nın Tarihteki Önemi ve Yeri

Tanrının Kırbacı Atilla

Batı Roma İmparatorluğu ile Hun dış politikası gereği iyi ilişkiler sürdüren Attila, Doğu Roma’nın tamamen hakimiyetaltınaalınmasıdaha sonra politikasını değiştirdi. Artık yapmak istediği şey Batı Roma’yı ve ondan sonra Sasaniler’i hakimiyetaltına almaktı.

Atilla Roma’ya Neden Girmedi?

Atilla’nın Batı Roma İmparatorluğu’na sefer düzenlemesi üzerine III. Valentinianus, Papa I. Leo’yu Paha biçilemeyen yüklü ganimetlerle birlikte Atilla’ya gönderdi. Papa I. Leo’nun Romayı ve cemaatini bağışlamasını ve seferi durdurmasını rica ederek ganimetleri sunması üstüne Atilla seferi durdurdu.

Bazı kaynaklarda o devre İtalya’da salgın haline gelen veba hastalığının da Atilla’nın seferi durdurma kararında etkili olduğu belirtilmektedir. Böylece Atilla Han, Roma’yı haraca bağlayan ve Papaya diz çöktüren hükümdar olarak tarihe geçmeyi başarmıştır.

Atilla’nın Ölümü

Atilla İtalya’dan dönüşünde Burgundlar’ın prensesi İldiko ile tanışarak evlendi. Rivayetlere bakılırsaevlendiği gece karısı İldiko tarafınca zehirlenerek öldürüldü. Atilla’nın gömüldüğü yer kesin olarak bilinmemektedir. Cenazesine katılanların ve cenazeyi defneden görevlilerin kabir yerinin gizli saklı kalması için öldürüldüğü söylenir. Bazı tarihçiler, o devre Tuna Nehri yatağının kısa bir müddet için değiştirildiği ve Atilla’nın hazineleriyle birlikte nehrin dibine gömüldüğünü düşünmektedir.

Atilla’ya Neden Tanrının Kırbacı Denilmiştir?

Atilla dostları açısından güvenli ve iyiliksever bir karakter olsa da, hasım devletler ve halklar için oldukca acımasız ve sert bir imparatordu. Bu nedenle Hristiyanlar kendilerine kök söktüren Atilla’ya Tanrı’nın Kırbacı ismini takmışlardır. Bu adı tercih etmelerinin nedeni ise, Hz. İsa hayattayken hristiyan olmamaları ve günahlarından ötürü tanrının kendilerini cezalandırmak için Atilla’yı gönderdiğine inanmalarıdır.

Atilla Türk mü?

Herhalde yani… 🙂

Türkler milattan ilkin IV. Yüzyılda, kuzeybatı Çin ile Orhun ırmağı arasındaki bölgede yaşarken, Çin kayıtlarında Hiung-nu (Türkçe Hun: halk, insan) adı ile anılmaktadır. Yani Çinlilerin Türkleri Hun olarak adlandırmasının neticesinde bu isim ortaya çıkmıştır. Asya’daki Büyük Hun İmparatorluğu’nun zayıflaması sonucu imparatorluğun hakimiyeti altında yaşayan Türk boyları hayvanlarına yeni otlaklar bulmak amacıyla batıya doğru göç etmeye başladılar. Batıya doğru kayma kavimler göçüne sebep oldu. Türklerin bu göçleri kararı Avrupa Hun İmparatorluğu kuruldu.

Avrupa Hunlarının Moğol olduğu yönünde iddialar olsa da, tarihi kayıtların ekseriyetle Türk oldukları konusunda birleştikleri ve hükümdar ailesinde: Karaton = Karatun (kuvvetli soy) ve Muncuk = Boncuk (Atilla’nın babası) benzer biçimde bir oldukca Türkçe isim kullanıldığı bir gerçektir.

Oğuzhan Koç

Anadolu Tarih Kurucusu. Tarih ve sinema üzerine çalışıyorum. Belgesel yönetmenliklerinin yanı sıra yapımcılık da yapmaktayım.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu