Yazarlar

 • Oğuzhan Koç

  Anadolu Tarih Kurucusu. Tarih ve sinema üzerine çalışıyorum. Belgesel yönetmenliklerinin yanı sıra yapımcılık da yapmaktayım.
 • Anadolu Tarih

  Anadolu Tarih'in resmi hesabıdır.
 • Begüm Şen

  Tarih Öğretmeni - Anadolu Tarih Editörü Yazı göndermek için: begum@anadolutarih.com
 • Beyza Kirişçi

  Boğaziçi Üniversitesi - Eski Çağ Tarihi, Mitoloji, Arkeoloji, Tarih Yazımı
 • Eren Baydur

  Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi lisans mezunuyum. Halihazırda Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yakın Çağ Tarihi Bilim Dalında yüksek lisans eğitimime devam etmekteyim. Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk'ün hususiyetleri ile birlikte tarih eğitimi özelinde eğitim bilimleri çalışmaktayım.
 • Eren İzbul

  Orta Çağ Tarihi bilim uzmanı. Hârezm bölgesinin sosyal, ekonomik ve coğrafi yapısı üzerine çalışır. Tarih dışında Rock müzikle ilgilenir ve bu müzik türünün Türkiye'deki gelişimi hakkında yazılar yazar.
 • Fatma Çetin

  Genel Türk Tarihi Bilim Uzmanı. Yüksek Lisans'ı Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenen "Rus Saldırıları & Hîve Hanlığı'nın Askeri Teşkilatı" isimli tez çalışması ile tamamladım. Türkistan Hanlıkları, Kafkasya Toplulukları & Rusya Tarihi çalışmaktayım.
 • Fulya Özkan

  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih ve Sanat Tarihi bölümlerinden mezun oldum. İstanbul Üniversitesi SBE, Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans yapmaktayım. Anadolu Tarih internet sitesinde sanat tarihi ve Osmanlı medeniyeti üzerine yazılar yazmaktayım.
 • Gökhan Doğan

  Yakınçağ Tarihi Bilim Uzmanı
 • İsmail Görgülüer

  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünde yüksek lisans yapıyorum.
 • Hilal Ulukaya

  İstanbul Üniversitesi Tarih / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi. Selçuklu Tarihi ile ilgilenmekteyim.
 • Halil Can Akgün

  Genel Türk Tarihi alanında bilim uzmanı. Yüksek Lisansı "Türk Kültür Tarihi Çerçevesinde Avrasya Bölgesi Kaya Resimleri" başlıklı tez çalışmamla tamamladım. Birçok ulusal dergi de makaleler yayımladım. Ek olarak Uluslararası sempozyum ve kongrelerde bildiri sunumları yaptım. Son olarak ise 3 yıldır Uluslararası Hakemli "Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi" adlı elektronik yayında bir takım görevler yapmaktayım. İslam Öncesi Türk Tarihi, Türk Kültür Tarihi ve Mitolojisi, Orta Asya Tarihi ve Bozkır Halkları, Bozkır Kültürü ve Dünya Mitleri ile Türk Dünyasında Çağdaş Düşünceler Tarihi gibi konularda çalışmaktayım. Hobi olarak Sembol Bilim, Dinler Tarihi, Dünya Mitleri ve Etimoloji ile ilgileniyorum.
 • Nusret İbrahim Yurtsever

  Kastamonu Üniversitesi Resim Öğretmenliği / Lisans Kastamonu Üniversitesi Sanat ve Tasarım / Yüksek Lisans "Çağdaş Türk Resim Sanatında Kompozisyon Elemanı Olarak Şamanizm ve Şamanist Unsurlar" Sanat Tarihi, Resim, Türk Mitolojisi, Dünya Mitolojisi v.b konular üzerine çalışmalar yapmaktayım.
 • İlaha Yusifli

  Hazar Üniversitesi: Tarih öğretmenliği (lisans) Erciyes Üniversitesi: Yakınçağ tarihi (yüksek lisans) Hacettepe Üniversitesi: (Doktora) İlgi alanım: Kafkas İslam Ordusu İngilizlerin Kafkasya politikası İngilizlerin Kafkas İslam Ordusuna münasebeti İstihbarat Elemanları ve İstihbarat tarihi
 • Koray Özkan

  Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Yüksek Lisans öğrencisiyim. Doğu Avrupa-İdil Boyu-Kafkasya ve Türkistan sahaları üzerine çalışmaktayım. Ekonomi tarihine ilgi duymaktayım.
 • Mehmet Şengöçmen

  Boğaziçi Üniversitesi - Tarih
 • Melike Karaketir

  Eskiçağ Tarihi - Yüksek Lisans
 • Saltuk Buğrahan Altındaş

  Mütercim/Tercüman: Türkçe, Almanca, İngilizce, İspanyolca ve Latince Viyana Üniversitesi, Lisans & Yüksek Lisans: Uluslararası İletişim & Mütercim-Tercümanlık
 • Tuğba Şentürk

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Dili Ana Bilim Dalı yüksek lisans öğrencisiyim. Türk Dili Tarihi'ne, Kıpçak Dönemi eserlerine ve özelinde Codex Cumanicus'a ilgi duyuyorum.
 • Umut Yeğen

  Marmara Üniversitesi Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapmaktayım. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezun oldum. Yakın Çağ Siyasi Tarihi ile ilgilenmekteyim. Sultan III. Selim ve Sultan II. Mahmud dönemleri ilgili olduğum dönemleri oluşturmaktadır.
 • Yasin Tarakcı

  İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Mezunu / Yüksek Lisans Öğrencisi. Aynı zamanda Kültürel Turizm ve Miras öğrencisiyim.
 • Ayşe Nur Büyükgök

  Necmettin Erbakan Üniversitesi/Eskiçağ Tarihi Yüksek Lisans
 • Zeynep Avcı

  Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı & Tarih (ÇAP) son sınıf öğrencisiyim. Araştırmalarımı toplumsal cinsiyet çalışmaları bağlamında erkeklik algısına dair yoğunlaştırmaktayım. Ayrıca Osmanlıca üretilen birincil kaynakları dijitalleştirme projelerinde yer alıyorum.
Başa dön tuşu